Generic filters
Search in title

Python: Kontrol Yapıları

Python: Kontrol Yapıları; Python, programlama dili olarak birçok kontrol yapısına sahiptir. Bunun yanı sıra kontrol yapıları, programcıların kodlarını belirli koşullara göre yönetmelerini sağlar. Bu yazıda, Python‘da hangi kontrol yapılarının olduğunu ve nasıl kullanıldıklarını inceleyeceğiz.

Kontrol Yapıları

1. if Yapısı

if yapısı, belirli bir koşulu kontrol etmek için kullanılır. Eğer koşul doğruysa, program belirli bir işlemi yapar. Aksi takdirde, başka bir işlem yapılmaktadır.

Örnek:

x = 10 if x > 5: print("x, 5'ten büyüktür.") else: print("x, 5'ten küçüktür.")

Bu kod, x değerinin 5’ten büyük olup olmadığını kontrol eder ve ekrana “x, 5’ten büyüktür.” yazdırır.

2. for Döngüsü

for döngüsü, belirli bir veri kümesi üzerinde işlem yapmak için kullanılır. Döngü, veri kümesindeki her bir öğe için belirli bir işlem yapar.

Örnek:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5] for number in numbers: print(number)

Bu kod, numbers listesindeki her bir sayıyı ekrana yazdırır.

3. while Döngüsü

while döngüsü, belirli bir koşul doğru olduğu sürece bir dizi işlemi tekrarlamak için kullanılmaktadır.

Örnek:

x = 1 while x < 5: print(x) x += 1

Bu kod, x değeri 5’ten küçük olduğu sürece x değerini ekrana yazdırır.

4. break İfadesi

break ifadesi, bir döngüyü sonlandırmak için kullanılmaktadır. Bu ifade, bir döngü içinde belirli bir koşulun sağlandığı durumda döngüyü anında sonlandırır.

Örnek:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5] for number in numbers: if number == 3: breakprint(number)

Bu kod, numbers listesinde 3’e kadar olan sayıları ekrana yazdırır.

5. continue İfadesi

continue ifadesi, bir döngü içindeki bir adımı atlamak için kullanılır. Bu ifade, döngünün belirli bir adımını atlayarak döngüyü devam ettirir.

Örnek:

numbers = [1, 2,3,4,5]for number in numbers: if number == 3: continue print(number)

Bu kod, `numbers` listesindeki 3 sayısını atlayarak diğer sayıları ekrana yazdırır. ### 6. `try`-`except` Blokları `try`-`except` blokları, belirli bir hatanın ortaya çıkması durumunda programın çökmesini önlemek için kullanılır. `try` bloğu içindeki kodlar çalıştırılırken, eğer bir hata oluşursa `except` bloğu çalıştırılır. Örnek: ```pythontry: x = 10 / 0 except ZeroDivisionError: print("Bir sayıyı sıfıra bölemezsiniz.")

Bu kod, bir sayının sıfıra bölünmesi hatası olduğunda, hata mesajı ekrana yazdırır.

Sonuç

Python: Kontrol Yapıları; Python’da birçok kontrol yapısı vardır ve bunlar programcıların kodlarını belirli koşullara göre yönetmelerine olanak tanır. Bu yapılar, Python’daki en önemli yapı taşlarından biridir ve programcılar için vazgeçilmezdir. Bu nedenle, Python öğrenirken, kontrol yapılarını etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmek önemlidir.