Generic filters
Search in title

Python: Fonksiyonlar

Python: Fonksiyonlar, programlama dili olarak birçok fonksiyona sahiptir. Fonksiyonlar, belirli bir işlemi yapmak için kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, programcıların kodlarını daha modüler hale getirmelerine olanak tanımaktadır. Bu yazıda, Python‘da hangi fonksiyonların olduğunu, nasıl tanımlandıklarını ve kullanıldıklarını inceleyeceğiz.

Fonksiyonlar

1. Fonksiyon Nedir?

Fonksiyonlar, belirli bir işlemi yapmak için kullanılan ve programcıların kodlarını daha modüler hale getirmelerine olanak tanıyan bir yapıdır. Fonksiyonlar, bir veya daha fazla parametre alır ve bir değer döndürür.

Python‘da bir fonksiyon tanımlamak için def anahtar kelimesi kullanılır.

def function_name(parameter1, parameter2, ...): # Fonksiyon gövdesi return value

Yukarıdaki kodda, function_name fonksiyonunun bir veya daha fazla parametre alabileceği ve belirli bir işlemi gerçekleştirdikten sonra bir değer döndürebileceği belirtilir. return ifadesi, fonksiyonun bir değer döndürdüğünü belirtir.

2. Argüman Nedir?

Fonksiyonlar, parametreler aracılığıyla değer alabilmektedir. Bununla birlikte bu değerler, fonksiyon çağrısı sırasında argümanlar olarak belirtilmektedir.

def function_name(parameter1, parameter2, ...): # Fonksiyon gövdesi return value function_name(argument1, argument2, ...)

Yukarıdaki kodda, function_name fonksiyonu, argument1 ve argument2 gibi argümanlarla çağrılabilir. Böylece, bu argümanlar, fonksiyonun işleyeceği değerleri belirtir.

3. İç İşlevler

Python’da bir fonksiyon içinde başka bir fonksiyon tanımlamak mümkündür. Bununla birlikte, daha karmaşık işlemler için faydalı olabilmektedir.

def function_name(parameter1, parameter2, ...): def inner_function(): # İç fonksiyon gövdesi return value # Dış fonksiyon gövdesi return value

Yukarıdaki kodda, inner_function fonksiyonu, function_name fonksiyonunun içinde tanımlanır. Bu, function_name fonksiyonunun daha karmaşık işlemler için kullanılmasına olanak tanır.

4. Varsayılan Argümanlar

Python’da fonksiyonlar, varsayılan argümanlarla tanımlanabilmektedir. Bu, fonksiyonların bazı argümanlara sahip olmaları durumunda, belirli bir varsayılan değere sahip olmalarını sağlar. Bunun yanı sıra bu, fonksiyonların çağrılması sırasında belirli bir argümanın verilmediği durumlarda kullanılabilmektedir.

def function_name(parameter1, parameter2=default_value): # Fonksiyon gövdesi returnvalue

Yukarıdaki kodda, parameter2 parametresi, belirli bir varsayılan değere sahiptir. Böylece, fonksiyon çağrısı sırasında, parameter2 argümanı verilmezse, fonksiyon varsayılan değerle çalışır.

5. Lambda Fonksiyonları

Lambda fonksiyonları, birkaç satırlık küçük işlemler için kullanışlıdır.Bu Lambda fonksiyonları, bir veya daha fazla argüman alır ve bir değer döndürür.

lambda arguments: expression

Yukarıdaki kodda, arguments argümanları ve expression ifadesi belirtilir. Lambda fonksiyonları, genellikle map(), filter(), reduce() gibi işlevlerle birlikte kullanılır.

6. İç İşlevler

Python’da bir fonksiyon içinde başka bir fonksiyon tanımlamak mümkündür. Bu nedenle, daha karmaşık işlemler için faydalı olabilmektedir.

def function_name(parameter1, parameter2, ...): def inner_function(): # İç fonksiyon gövdesi return value # Dış fonksiyon gövdesi return value

Yukarıdaki kodda, inner_function fonksiyonu, function_name fonksiyonunun içinde tanımlanır. Bu, function_name fonksiyonunun daha karmaşık işlemler için kullanılmasına olanak tanır.

Sonuç

Python: Fonksiyonlar, programlama dili olarak birçok fonksiyona sahiptir. Fonksiyonlar, belirli bir işlemi yapmak için kullanılmaktadır. Ayrıca, programcıların kodlarını daha modüler hale getirmelerine olanak tanımaktadır. Sonuç olarak bu yazıda, Python’da hangi fonksiyonların olduğunu, nasıl tanımlandıklarını ve kullanıldıklarını inceledik. Python öğrenirken fonksiyonları kullanmanın önemli olduğunu unutmayın.