Generic filters
Search in title

Python: Döngü Yapıları

Python: Döngü Yapıları; Python, programlama dili olarak birçok döngü yapısına sahiptir. Bununla birlikte döngüler, belirli bir işlemi belirli bir koşula göre tekrarlamak için kullanılmaktadır. Bu yazıda, Python‘da hangi döngü yapılarının olduğunu ve nasıl kullanıldıklarını inceleyelim:

Döngü Yapıları

1. for Döngüsü

for döngüsü, belirli bir veri kümesi üzerinde işlem yapmak için kullanılmaktadır. Ayrıca, döngü, veri kümesindeki her bir öğe için belirli bir işlem yapar.

Örnek:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5] for number in numbers: print(number)

Bu kod, numbers listesindeki her bir sayıyı ekrana yazdırır.

2. while Döngüsü

while döngüsü, belirli bir koşul doğru olduğu sürece bir dizi işlemi tekrarlamak için kullanılmaktadır.

Örnek:

x = 1 while x < 5: print(x) x += 1

Bu kod, x değeri 5’ten küçük olduğu sürece x değerini ekrana yazdırır.

3. do-while Döngüsü

Python’da do-while döngüsü doğrudan desteklenmez. Ancak, while döngüsü ile benzer bir işlevsellik elde etmek mümkündür.

Örnek:

x = 1 while True: print(x) x += 1 if x > 5: break

Bu kod, x değeri 5’ten küçük olduğu sürece x değerini ekrana yazdırır.

4. range() Fonksiyonu

range() fonksiyonu, bir aralıktaki sayıları oluşturmak için kullanılmaktadır. Ayrıca bu, fonksiyon, for döngüsü ile birlikte sıklıkla kullanılır.

Örnek:

for number in range(1, 6): print(number)

Bu kod, 1 ile 5 arasındaki sayıları ekrana yazdırır.

5. enumerate() Fonksiyonu

enumerate() fonksiyonu, bir veri kümesindeki her bir öğenin indeksini ve değerini birlikte döndürmek için kullanılmaktadır.

Örnek:

fruits = ["elma", "armut", "üzüm"] for index, fruit in enumerate(fruits): print(index, fruit)

Bu kod, fruits listesindeki her bir meyvenin indeksini ve değerini ekrana yazdırır.

Sonuç

Python’da birçok döngü yapısı vardır ve bunlar programcıların kodlarını belirli bir koşula göre tekrarlamalarına olanak tanır. Bu sebeple, döngü yapıları, Python programlamasında oldukça önemlidir. Ayrıca,programcılar için vazgeçilmez bir araçtır. Bu nedenle, Python öğrenirken, döngü yapılarını etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmek önemlidir.