Generic filters
Search in title

.NET Core İle Microservices Mimarisi Kurma

.NET Core İle Microservices Mimarisi Kurma

.NET Core İle Microservices Mimarisi Kurma

1. Microservices Mimarisi Nedir?

Microservices mimarisi, bir uygulamanın bağımsız, küçük ve modüler servislerin bir araya gelmesiyle oluşturulduğu bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. Bu nedenle, her servis, kendi işlevini bağımsız bir şekilde yerine getirir ve diğer servislerle hafif ağırlıklı mekanizmalar (genellikle HTTP RESTful API’ler) üzerinden iletişim kurar.

2. .NET Core ve Microservices

.NET Core, modüler yapısı ve platformlar arası özellikleriyle microservices mimarisini benimsemek için ideal bir çerçevedir. Ayrıca, ASP.NET Core, uygulamanızı küçük, bağımsız web API servislerine ayırarak bu mimariyi destekler.

3. İlk Adım: Proje Kurulumu

Bir microservices uygulaması oluşturmak için öncelikle bir solution oluşturmalısınız.

dotnet new sln -n OrnekMicroservices

Daha sonra bu solution içerisine bağımsız servisler ekleyebilirsiniz:

dotnet new webapi -n UrunServisi
dotnet new webapi -n MusteriServisi

Her servis, kendi işlevine odaklanan bağımsız bir API olacaktır.

4. Servisler Arası İletişim

Servisler arasında iletişim kurmak için HTTP istemcisi olan HttpClient kullanılabilir. Ancak servislerin birbirlerini keşfetmeleri ve yük dengeleme gibi konuları ele almak için bazı araçlara ihtiyaç vardır. Bu amaçla kullanılabilecek popüler bir araç, Netflix tarafından geliştirilen “Eureka”dır.

5. Veritabanı Yönetimi

Microservices’de her servisin kendi veritabanı olabilmektedir. Bu, servislerin gerçekten bağımsız olmalarını sağlar. Entity Framework Core, .NET Core ile birlikte gelen bir ORM kütüphanesi olup, veritabanı işlemleri için kullanılabilmektedir.

6. Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

Kimlik doğrulama ve yetkilendirme için JWT (JSON Web Token) tabanlı bir yaklaşım benimsenebilmektedir. IdentityServer, .NET ekosistemi için güçlü bir kimlik doğrulama çözümü sunar.

7. Hata Yönetimi ve İzleme

Microservices mimarisinde, birden fazla servisin etkileşimde bulunmasından dolayı hata izleme ve loglama kritik bir öneme sahip olmaktadır. Bunun için ElasticSearch, Logstash ve Kibana (ELK stack) gibi araçlar .NET Core ile entegre bir şekilde kullanılabilmektedir.

8. Ölçeklendirme ve Dağıtım

Docker ve Kubernetes, .NET Core microservices uygulamalarının ölçeklendirilmesi ve dağıtımı için tercih edilen araçlardır. Bu nedenle, .NET Core, Docker konteynerleri içinde çalışabilir, bu da uygulamanın kolayca ölçeklendirilmesini ve yönetilmesini sağlamktadır.

Sonuç

.NET Core İle Microservices Mimarisi Kurma

.NET Core ile microservices mimarisi oluşturmak, modern yazılım geliştirme taleplerini karşılamak için etkili bir yöntemdir. Böylelikle, Modülerlik, bağımsızlık ve ölçeklendirme avantajlarıyla, .NET Core’un microservices yaklaşımına ne kadar uygun olduğunu görmekteyiz. Bu mimariyi benimseyerek, uygulamalarınızın esnekliğini, güvenilirliğini ve performansını artırabilirsiniz.

.NET CORE Eğitimi İçin Tıklayınız.