Generic filters
Search in title

Microservices Mimarisi ile İlgili En Yaygın Hatalar Nelerdir?

Microservices mimarisi, büyük ve karmaşık uygulamaları modüler hale getirerek daha esnek, ölçeklenebilirsiniz ve sürdürülebilirsiniz  hale getirmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Ancak, doğru uygulanmadığında, microservices mimarisi bazı yaygın hatalara neden olabilirsiniz. İşte bu hatalardan bazıları:

Mikroservisler arasındaki doğru sınırların belirlenememesi:

Mikroservislerin ayrı ayrı geliştirilmesi, dağıtılması ve ölçeklendirilmesi için belirli bir bağımsızlık derecesi sağlamaları gerekmektedir. Ancak, her mikroservis kendi işlevselliği için çok fazla sorumluluk üstlenirse, sistemin bütününde koordinasyonu zorlaşır ve mikroservislerin birbirleriyle uyumlu çalışmasını engelleyebilirsiniz.

Etkin bir veri yönetimi stratejisi oluşturulamaması:

Mikroservisler genellikle ayrı veritabanları kullanır ve her bir servisin kendi verilerini yönetir. Bu, veri tutarlılığı, bütünlüğü ve güvenilirliği açısından bir risk oluşturabilirsiniz. Bu nedenle, veri yönetimi stratejisi, verilerin doğru yönetilmesi ve güncellenmesi için koordinasyonu sağlamalıdır.

API tasarımında yanlış yöntemler kullanılması:

Mikroservislerin birbirleriyle iletişim kurmak için API’ler kullanması yaygındır. Ancak, yanlış API tasarımı, servislerin birbirleriyle uyumlu çalışmasını engelleyebilir ve sistem performansını etkileyebilir. Bu nedenle, API tasarımı, servislerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayacak şekilde doğru şekilde planlanmalıdır.

Doğru test stratejilerinin oluşturulmaması:

Mikroservis mimarisi, birçok küçük servisi bir araya getirerek karmaşık bir sistem oluşturur. Bu, test etmek için daha fazla zaman ve kaynak gerektirir. Ayrıca, farklı mikroservislerin birbiriyle uyumlu çalışmasını test etmek daha da zorlaştırabilirsiniz . Bu nedenle, doğru test stratejileri oluşturulması ve test edilen servislerin koordinasyonunu sağlamak için doğru araçların kullanılması önemlidir.

Mikroservislerin izlenmesi ve güncellenmesi:

Mikroservis mimarisi, birçok küçük servis içerir. Bu, her bir servisin izlenmesi, güncellenmesi ve sorunları giderilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu, sistemin bütününde uygun bir görünürlük sağlanamadığı ve sorunların erken tespit edilemediği anlamına gelir. Bu nedenle, mikroservislerin izlenmesi ve güncellenmesi için doğru araçlar kullanılmalı ve olası sorunları tespit etmek için uygun önlemler alınmalıdır.

Güvenlik açıkları:

Mikroservisler, her bir servisin belirli bir işlevselliği yerine getirmesi nedeniyle ayrı ayrı güvenlik açıklarına neden olur. Özellikle, mikroservisler arasındaki iletişimde güvenliği sağlamak zor olur. Bu nedenle, her bir servis için güvenlik açıklarının belirlenmesi ve uygun önlemlerin alınması önemlidir.

Mikroservislerin yeterince küçük olmaması:

Mikroservisler, birbiriyle uyumlu ve bağımsız olması için yeterince küçük olmalıdır. Ancak, bazı durumlarda, servisler yeterince küçük olmadığı için mikroservis mimarisi doğru şekilde uygulanamayabilirsiniz. Bu nedenle, her bir servisin işlevselliğini mümkün olan en küçük seviyeye indirgemek ve gereksiz yere birleştirmemek önemlidir.

Sonuç olarak, mikroservis mimarisi doğru şekilde uygulandığında, büyük uygulamaların daha esnek, ölçeklenebilirsiniz ve sürdürülebilirsiniz hale getirilmesine yardımcı olabilirsiniz. Ancak, yukarıda bahsedilen yaygın hataların önlenmesi için doğru stratejilerin oluşturulması, doğru araçların kullanılması ve doğru yönetim tekniklerinin uygulanması gerekmektedir.