Generic filters
Search in title

Linux Shell Script: Shell Scriptlerinde Metin İşleme ve Düzenli İfadeler (Regex) Kullanımı

Linux shell scriptlerinde metin işleme ve düzenli ifadeler (regex) kullanarak, veri analizi ve metin manipülasyonu yapabilirsiniz. Bu rehberde,ayrıca temel metin işleme ve regex kullanımını öğreneceğiz.

Metin İşleme Komutları

Shell scriptlerinde metin işleme için kullanabileceğiniz bazı temel komutlar şunlardır:

 1. grep: Dosyalarda veya komut çıktılarında belirli metinleri aramak için kullanılır. Örneğin, “hata” kelimesini içeren satırları bulmak için:
  bash
  grep "hata" dosya.txt
 2. awk: Metin işleme ve raporlama için kullanılan güçlü bir araçtır. Örneğin, bir dosyadaki ikinci sütunu yazdırmak için:
  bash
  awk '{print $2}' dosya.txt
 3. sed: Metinlerde arama ve değiştirme işlemleri yapmak için kullanılır. Örneğin, bir dosyadaki “eski” kelimelerini “yeni” ile değiştirmek için:
  bash
  sed 's/eski/yeni/g' dosya.txt
 4. cut: Metinleri belirli bir ayırıcıya göre kesmek ve alanları ayıklamak için kullanılır. Örneğin, virgülle ayrılmış değerlerin (CSV) ilk sütununu yazdırmak için:
  bash
  cut -d ',' -f 1 dosya.csv

Düzenli İfadeler (Regex) Kullanımı

Düzenli ifadeler (regex), metin işleme işlemlerinde daha esnek ve güçlü arama ve manipülasyon sağlar. Ayrıca Shell scriptlerinde düzenli ifadelerle çalışmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

 1. grep ile düzenli ifadeler: grep komutu, düzenli ifadelerle arama yapabilir. Örneğin, tüm e-posta adreslerini içeren satırları bulmak için:
  bash
  grep -E "[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}" dosya.txt
 2. sed ile düzenli ifadeler: sed komutu, düzenli ifadelerle arama ve değiştirme işlemleri yapabilir. Örneğin, bir dosyadaki tüm IP adreslerini “IP_ADRESI” ile değiştirmek için:
          bash
        sed -E 's/([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}/IP_ADRESI/g' dosya.txt
 1. awk ile düzenli ifadeler: awk komutu, düzenli ifadelerle metin işleme yapabilir. Örneğin, bir dosyada sadece rakam içeren satırları yazdırmak için:
  bash
  awk '/^[0-9]+$/' dosya.txt
 2. Bash içinde düzenli ifadeler: Bash, kendi regex desteğiyle birlikte gelir. Bash’ta düzenli ifadeler kullanarak metin işleme yapabilirsiniz. Örneğin, bir değişkendeki e-posta adresini doğrulamak için:
  bash
  email="ornek@domain.com" regex="^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$" if[[ $email =~ $regex ]]; then echo "Geçerli e-posta adresi" else echo "Geçersiz e-posta adresi" fi

Özet

Linux shell scriptlerinde metin işleme ve düzenli ifadeler (regex) kullanarak, veri analizi ve metin manipülasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Bu rehberde öğrendiğiniz temel metin işleme komutları ve regex kullanımı,ayrıca daha karmaşık shell scriptleri oluştururken sizlere yardımcı olacaktır. Başarılar dileriz!

Linux Eğitimlerimize burada ulaşabilirsiniz