Generic filters
Search in title

Linux Shell Script: Shell Scriptlerinde Dosya ve Dizin İşlemlerine Giriş

Shell Scriptlerinde Dosya ve Dizin İşlemlerine Giriş

Linux shell scriptlerinde dosya ve dizin işlemleri, veri yönetimi ve otomasyon açısından önemli bir rol oynar. Bu rehberde, shell scriptlerinde temel dosya ve dizin işlemlerini gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz komutları ve yöntemleri ele alacağız.

Dosya İşlemleri

Dosya Oluşturma, Silme ve Taşıma

 1. touch: Yeni bir dosya oluşturmak için touch komutunu kullanabilirsiniz.
  bash
  touch dosya.txt
 2. rm: Dosyaları silmek için rm komutunu kullanabilirsiniz.
  bash
  rm dosya.txt
 3. mv: Dosyaları taşımak veya yeniden adlandırmak için mv komutunu kullanabilirsiniz.
  bash
  mv eski_dosya.txt yeni_dosya.txt

Dosya İçeriğini Okuma ve Yazma

 1. cat: Dosya içeriğini okumak için cat komutunu kullanabilirsiniz.
  bash
  cat dosya.txt
 2. echo: Dosyaya içerik yazmak için echo komutunu kullanabilirsiniz.
  bash
  echo "Merhaba Dünya!" > dosya.txt
 3. sed: Dosya içeriğinde metin arama ve değiştirme işlemleri için sed komutunu kullanabilirsiniz.
  bash
  sed 's/eski/yeni/g' dosya.txt > yeni_dosya.txt

Dizin İşlemleri

Dizin Oluşturma, Silme ve Taşıma

 1. mkdir: Yeni bir dizin oluşturmak için mkdir komutunu kullanabilirsiniz.
  bash
  mkdir yeni_dizin
 2. rmdir: Boş bir dizini silmek için rmdir komutunu kullanabilirsiniz.
  bash
  rmdir yeni_dizin
 3. rm -r: İçeriği olan bir dizini silmek için rm -r komutunu kullanabilirsiniz.
  bash
  rm -r eski_dizin
 4. mv: Dizinleri taşımak veya yeniden adlandırmak için mv komutunu kullanabilirsiniz.
  bash
  mv eski_dizin yeni_dizin

Dizin İçeriğini Listeleme ve Gezinme

 1. ls: Dizin içeriğini listelemek için ls komutunu kullanabilirsiniz.
  bash
  ls dizin

2. cd: Dizinler arasında gezinmek için cd komutunu kullanabilirsiniz.

go
```bash cd dizin ```

3. find: Belirli ölçütlere göre dosya ve dizinleri aramak için find komutunu kullanabilirsiniz.

go
```bash find dizin -name "*.txt" ```

Dosya ve Dizin İzinleri

Dosya ve dizin izinlerini kontrol etmek ve değiştirmek için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

 1. chmod: Dosya ve dizin izinlerini değiştirmek için chmod komutunu kullanabilirsiniz.
  bash
  chmod 755 dosya.txt
 2. chown: Dosya ve dizin sahibini değiştirmek için chown komutunu kullanabilirsiniz.
  bash
  chown kullanici:dizin dosya.txt
 3. umask: Varsayılan dosya ve dizin izinlerini kontrol etmek ve değiştirmek için umask komutunu kullanabilirsiniz.
  bash
  umask 022

Özet

Linux shell scriptlerinde dosya ve dizin işlemleri, veri yönetimi ve iş akışlarının otomasyonu için temel yapı taşlarıdır. Bu rehberde öğrendiğiniz temel komutlar ve yöntemler, daha karmaşık shell scriptleri oluştururken sizlere yardımcı olacaktır. İşlemlerinizde başarılar dileriz!