fbpx
Generic filters
Search in title

Koşullu Durumlar: Shell Scriptlerde “If, elif ve else” Kullanımı

Koşullu Durumlar: Shell Scriptlerde if, elif ve else Kullanımı

Shell scriptlerde koşullu durumlar, program akışını kontrol etmek ve farklı durumlara göre işlemler gerçekleştirmek için önemlidir. Bu rehberde, shell scriptlerde if, elif ve else kullanarak koşullu yapılar oluşturmayı öğreneceksiniz.

If Kullanımı

if komutu, belirli bir koşul doğruysa (sıfır döndürüyorsa) işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Aşağıda temel bir if kullanımı örneği verilmiştir:

bash
sayi=5 if [ $sayi -gt 3 ]; then echo "Sayı 3'ten büyüktür." fi

Koşul testi için [ ve ] arasında yer alan operatörler kullanılır. Yukarıdaki örnekte, -gt (greater than) operatörü kullanılarak sayının 3’ten büyük olup olmadığı kontrol edilmektedir.

If-Else Kullanımı

Bir koşulun doğru olup olmadığına bağlı olarak farklı işlemler gerçekleştirmek için if-else yapısını kullanabilirsiniz.

Örnek:

bash
sayi=2 if [ $sayi -gt 3 ]; then echo "Sayı 3'ten büyüktür." else echo "Sayı 3'ten küçük veya eşittir." fi

If-Elif-Else Kullanımı

Birden fazla koşulu kontrol etmek için if-elif-else yapısını kullanabilirsiniz.

Örnek:

bash
sayi=5 if [ $sayi -gt 10 ]; then echo "Sayı 10'dan büyüktür." elif [ $sayi -gt 5 ]; then echo "Sayı 5'ten büyük, 10'dan küçük veya eşittir." else echo "Sayı 5'e eşit veya daha küçüktür." fi

Bu örnekte, sayının 10’dan büyük olup olmadığı kontrol edilir, ardından 5’ten büyük olup olmadığı kontrol edilir ve son olarak sayının 5’e eşit veya daha küçük olduğu sonucuna varılır.

Özet

Shell scriptlerde koşullu durumları yönetmek için if, elif ve else yapıları kullanılır. Bu yapıları kullanarak, farklı durumlara göre işlemler gerçekleştirin ve program akışını kontrol edin. Bu rehberde öğrendiğiniz temel koşullu yapılar sayesinde, shell scriptlerinizi daha esnek ve etkili hale getirebilirsiniz.

Karşılaştırma Operatörleri

Koşullu yapılarınızda kullanabileceğiniz bazı yaygın karşılaştırma operatörleri şunlardır:

 • -eq: Eşit
 • -ne: Eşit değil
 • -gt: Büyük
 • -ge: Büyük veya eşit
 • -lt: Küçük
 • -le: Küçük veya eşit
 • =: String eşit
 • !=: String eşit değil
 • -z: String boş
 • -n: String boş değil

Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörler kullanarak birden fazla koşulu birleştirebilirsiniz:

 • -a: Ve
 • -o: Veya
 • !: Değil

Örnek:

bash
sayi1=10 sayi2=5 if [ $sayi1 -gt 3 -a $sayi2 -lt 8 ]; then echo "Sayı1 3'ten büyük ve Sayı2 8'den küçük." fi

Shell scriptlerinizde koşullu yapıları kullanarak, karşılaştırma ve mantıksal operatörlerle daha karmaşık durumları ele alabilirsiniz. Bu sayede, scriptlerinizin verimliliğini ve esnekliğini artırarak, daha güçlü ve etkili otomasyonlar oluşturabilirsiniz.

Linux Eğitimlerimize buradan ulaşabilirsiniz