Generic filters
Search in title

İş Analizi Teknikleri: Hangi Durumda Hangisini Kullanmalıdır?

İş Analizi Teknikleri: Hangi Durumda Hangisini Kullanmalı

İş Analizi Teknikleri: Hangi Durumda Hangisini Kullanmalıdır?

İş analizi, bir projenin başarısı için kritik bir adımdır. Bu nedenle, iş analisti, organizasyonun ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağını belirlemek için çeşitli teknikler kullanır. Her tekniğin kendine özgü avantajları vardır. Ve kullanımı analiz edilmelidir, istenen duruma bağlanmalıdır. İşte bazı popüler iş analizi teknikleri ve hangi durumlarda kullanılması gerektiği:

 1. SWOT Analizi: SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler), bir organizasyonun içsel ve dışsal çevresini analiz etmek için kullanılmaktadır.
  • Ne Zaman Kullanılmalıdır?
   Şirketin mevcut durumunu, rekabetçi konumunu ve potansiyel riskleri değerlendirmektedir. İstenildiğinde  bu analiz kullanılmaktadır.
 2. PESTLE Analizi: PESTLE (Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental – Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Hukuki, Çevresel), bir organizasyonun dışsal faktörlerini incelemek için kullanılmaktadır.
  • Ne Zaman Kullanılmalıdır?
   Makro çevresel faktörlerin iş üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirilmelidir. İstediğinizde bu yöntemi tercih edilebilmektedir.
 3. Kullanıcı Hikayeleri ve Senaryoları: Bu teknik, kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklanarak bir sistemin nasıl çalışması gerektiğini belirlemeye yardımcı olur.
  • Ne Zaman Kullanılmalıdır ?
   Yazılım veya ürün geliştirmesi sırasında kullanıcının deneyimini ve beklentilerini anlamaya çalışılmaktadır. Bu teknik oldukça yararlı olmaktadır.
 4. Akış Diyagramları ve İş Akışı Modellemesi: Bu teknik, iş süreçlerini görsel olarak temsil eder.
  • Ne Zaman Kullanılmalıdır ?
   İş süreçlerini optimize etmek, atıl adımları belirlemek ve sürecin nasıl işlediğini göstermek için bu yöntemi kullanılmaktadır.
 5. Anketler ve Anket Teknikleri: Belirli bir konu hakkında geniş bir bilgi toplama yöntemidir.
  • Ne Zaman Kullanılmalıdır?
   Geniş bir hedef kitleden geri bildirim almak veya belirli bir konu hakkında genel bir anlayış edinmek istediğinizde bu yöntem kullanılmalıdır.
 6. Odak Grupları: Küçük bir grupla derinlemesine tartışma yaparak bilgi toplamaya yönelik bir yöntemdir.
  • Ne Zaman Kullanılmalıdır?
   Spesifik bir konu hakkında detaylı ve nitelikli geri bildirim almayı hedeflediğinizde bu teknik kullanılmalıdır.
 7. Veri Modellemesi: Verinin nasıl toplandığı, saklandığı ve ilişkilendirildiği konusunda bir anlayış sağlar.
  • Ne Zaman Kullanılmalıdır?
   Bir bilgi sisteminin yapılandırılması veya veri tabanının optimize edilmesi gerektiğinde bu yöntem tercih edilmektedir.
 8. Neden-Sonuç Diyagramları (Balık Kılçığı): Problemlerin temel nedenlerini analiz etmek için kullanılmaktadır.
  • Ne Zaman Kullanılmalıdır?
   Bir problemi kökten çözmek ve ana sebeplerini tespit edebilmek  için bu yönteme başvurulmaktadır.

İş Analizi Teknikleri: Hangi Durumda Hangisini Kullanmalıdır?

Sonuç olarak, iş analizi teknikleri projenin veya sorunun doğasına göre değişiklik gösterir. Hangi teknik veya teknik kombinasyonunun kullanılacağına karar verirken, hangi bilgilere ihtiyaç duyulduğunu bilgilerin nasıl toplanacağını dikkate almak esastır. İş analizi, doğru tekniklerin kullanılmasıyla bir organizasyonun ihtiyaçlarını doğru bir şekilde belirleyip karşılamasına olanak tanır.

İş Analizi Eğitimi İçin Tıklayınız.