Generic filters
Search in title

C++17 -C++20 Özellikleri: Derinlemesine İncelikler”

C++17 ve C++20 Özellikleri: Derinlemesine İncelikler

 

C++17 -C++20 Özellikleri: Derinlemesine İncelikler”

C++ dilinin evrimi devam etmekte olup, C++17 ve C++20 ile birlikte, dilin kullanım kolaylığını  gücünü artıran birçok yeni özellik eklenmiştir. Modern C++ programlama paradigmalarının tanıtılması ve eski zorlukların üstesinden gelinmesi açısından kritik öneme sahiptir. İşte bu sürümlerin getirdiği bazı önemli özellikler ve derinlemesine incelikler:

 1. C++17 – Yapılandırılmış Bağlama (Structured Bindings): Bu özellik sayesinde, bir çift veya tuple’dan değerleri kolayca çıkartabilir ve birden fazla değişkene atanabilmektedir.
  auto [x, y, z] = some_tuple_function();
 2. C++17 – if ve switch içinde Başlatma: if veya switch ifadelerinde doğrudan bir değişken tanımlama yeteneği eklenmiştir.
  if (auto it = map.find(key); it != map.end()) { /*...*/ }
 3. C++17 – std::optional: Bu sınıf, bir değerin var olup olmadığını temsil eden bir kap içerir. Bu, özellikle bir fonksiyonun bir değeri döndürememesi durumunda kullanışlıdır.
 4. C++17 – std::string_view: Bu sınıf, string’lere hızlı ve verimli bir şekilde “bakmanızı” sağlar, ancak aslında onları kopyalamaz.
 5. C++17 – std::filesystem: Bu kütüphane, dosya ve dizin işlemleri için birçok kullanışlı araç ve sınıf sunar.
 6. C++20 – Kavramlar (Concepts): Kavramlar, şablonların belirli bir arayüze veya davranışa sahip olmasını gerektirir. Bu, şablon kodunun anlaşılırlığını ve güvenilirliğini artırır.
  template<typename T>
  concept Integral = std::is_integral_v<T>;
  template<Integral T>
  void function(T value)
  { /*…*/ }
 7. C++20 – Üç Yollu Karşılaştırma (Three-Way Comparison): Bu özellik, <=> operatörü ile nesneler arasında kapsamlı bir karşılaştırma yapmanızı sağlar.
 8. C++20 – std::span: Bu sınıf, dizilere veya konteynerlara hafif ve güvenli bir görünüm sağlar.
 9. C++20 – Modüller (Modules): Modüller, geleneksel başlık dosyalarının yerini alabilmektedir, ve tekrar tekrar derleme maliyetlerini azaltabilmektedir.
 10. C++20 – Koroitler (Coroutines): Koroitler, fonksiyonların  sonradan devam ettirilmesini sağlar, asenkron programlama için  kullanışlıdır.
 11. C++ 17 ve C++20 Özellikleri Derinlemesine İncelikler:
 12. Bu yeni özellikler, sadece C++ dilinin nasıl geliştiğini göstermekle kalmaz, aynı zamanda modern C++ programlamanın potansiyelini de ortaya koyar. C++17 ve C++20, dilin karmaşıklığını azaltma ve daha ifade gücüne sahip olma hedefiyle tasarlanmıştır. Programcıların bu özelliklere aşina olmaları,  temiz, hızlı ve daha güvenilir kod yazmalarına yardımcı olacaktır.

C++ Eğitimi İçin Tıklayınız.