Generic filters
Search in title

C# İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

C# İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

C#, Microsoft tarafından geliştirilen, nesne yönelimli bir programlama dilidir. C#’un kullanım alanı, Windows uygulamalarından web uygulamalarına, mobil uygulamalardan oyunlar ve masaüstü uygulamalarına kadar geniştir. C#, .NET Framework üzerinde çalışır ve C# kodları, .NET Framework’ün sağladığı birçok özellik ve hizmetten yararlanabilir. Başlamak için, C# dilinin temel kavramlarını öğrenmeli, nesne yönelimli programlama (OOP) kavramlarını anlamaya çalışmalısınız.

 

C# ile birçok farklı türde uygulama geliştirebilirsiniz, örnekler:

Windows masaüstü uygulamaları

Web uygulamaları (ASP.NET)

Mobil uygulamalar (Xamarin)

Oyun geliştirme

Veritabanı uygulamaları

Ağ ve nesne yönelimli programlama (OOP) uygulamaları

Büyük veri ve bulut uygulamaları.

 

Unit Testing with C#  

C# ile birim testi, bir C# uygulamasındaki belirli kod bileşenlerinin davranışını ve işlevselliğini doğrulamak için ayrı testler yazmayı içerir. Testler genellikle otomatiktir ve kodun doğru ve verimli bir şekilde çalıştığından emin olmak için tekrar tekrar çalıştırılabilir. Geliştiriciler, C# dilinde birim testi gerçekleştirmek için MSTest, NUnit veya xUnit gibi bir test çerçevesi kullanır. Bu çerçeveler, testleri oluşturmak, çalıştırmak ve yönetmek için gerekli araçları ve yöntemleri sağlar. Genel olarak, birim testleri basit, yalıtılmış ve hızlı olmalı ve hata işleme ve sınır koşulları da dahil olmak üzere test edilen kodun tüm işlevlerini kapsamalıdır.

 

C# ile unit test yapmak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

Test projesi oluşturmak: Test projesi oluşturmak için Visual Studio’da “File” -> “New” -> “Project” seçeneği kullanılabilir. “Test Project” seçeneği seçilmelidir.

Test

Unit

Kodları

Test çalıştırmak: Test çalıştırmak için test projesi içerisindeki test sınıfına sağ tıklayarak “Run Tests” seçeneği kullanılabilir. Aynı şekilde “Test” -> “Run” -> “All Tests” seçeneği de kullanılabilir.

Bu adımlar doğru bir şekilde izlendiğinde C# ile unit test yapmak mümkündür.

 

C# ile Unit Test’in önemi?

C# ile yazılan bir uygulamanın doğruluğunu ve performansını test etmek için Unit Testleri kullanılır. Bu testler uygulamanın her bir parçasının beklenen şekilde çalışıp çalışmadığını denetler ve kodun değiştirilmesi sonrasında meydana gelebilecek hata veya problemleri önceden tespit etmeyi mümkün kılar. Unit Testleri yazmanın yanı sıra kullanılan test yazılımları sayesinde kod kalitesinin artması ve bugların daha hızlı bulunması sağlanır.

 

Design Patterns

Tasarım kalıplarının sağladığı, yazılım geliştirmede karşılaşılan yaygın sorunlar için yeniden kullanılabilir çözümler, kod kalitesini ve sürdürülebilirliği artırır. Ortak bir dil ve standartlaştırılmış bir problem çözme yöntemi sağlayan tasarım kalıpları arasında Singleton, Factory Method, Observer ve Decorator gibi popüler olanları bulunmaktadır. Tasarım kalıplarının genelde yaratılış, yapısal ve davranışsal olmak üzere üç farklı kategoride toplanması, amaçlarına göre sınıflandırılmasına olanak sağlar. Geliştiricilerin tasarım kalıplarına sahip olması, daha düzenli ve verimli kod yazmalarını mümkün kılar ve diğer geliştiricilerle işbirliği ve iletişim kurmayı kolaylaştırır.