fbpx
Generic filters
Search in title

C++ İle Gelişmiş Tasarım Desenleri ve Mimari Yaklaşımlar:

C++ İle Gelişmiş Tasarım Desenleri ve Mimari Yaklaşımlar

C++ programlama dili, Microsoft’un .NET platformunda yer alan zengin bir dil olup, geliştiricilere esnek, genişletilebilmektedir. Ve sürdürülebilmektedir. Uygulamalar oluşturma olanağı tanımaktadır. Aynı zamanda, potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için, geliştiricilerin tasarım desenleri ve mimari yaklaşımlarla olması gerekmektedir. Bu nedenle,desenler ve yaklaşımlar, yazılımın yaşam döngüsü boyunca karşılaşılabilecek zorluklara proaktif çözümler sunulmaktadır.

  1. MVVM (Model-View-ViewModel):  WPF (Windows Presentation Foundation) Xamarin, platformlarda kullanılan  mimari desen, arayüz ve iş mantığı arasında ayrım sağlar. ViewModel, Model ile View köprü görevi görerek, data-binding ve değişiklik bildirimleri özellikleri destekler. Böylece, uygulamalar daha test edilebilmektedir, ve bakımı  kolay hale gelmektedir.
  2. Repository Deseni: Bu desen, veri erişimi, iş mantığı arasında bir soyutlama katmanı oluşturarak, kaynaklarına  erişimi standardize eder. Böylece, uygulamaların farklı veri kaynaklarıyla kolaylıkla entegre olmasını sağlar.
  3. Dependency Injection (DI): Bu mimari yaklaşım, bağımlılıkların dinamik olarak sağlanmasını destekleyerek, sınıflar arası bağlantıları azaltır. C# için popüler DI konteynerlerinden bazıları Unity, Autofac ve Ninject’tir. DI’nin kullanılması, test edilebilirliği artırır ve kodun genel esnekliğini geliştirir.
  4. Strategy Deseni: Bu desen, bir algoritmanın uygulanmasını seçmek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda,davranışları  stratejileri bir sınıf hiyerarşisi içinde tanımlayarak, hangi stratejinin kullanılacağının çalışma zamanında seçilmesini sağlar. Bununla birlikte, algoritma ve istemci kodunun değişikliklere kapalı olmasını destekler.
  5. Decorator Deseni: Bu desen, bir nesnenin özelliklerin, davranışlarını dinamik olarak, alt sınıflandırmaya gerek kalmadan genişletmek için kullanılmaktaddır. C#’da özellikle I/O işlemleri veya grafik arayüz bileşenleri gibi alanlarda uygundur.
  6. CQRS (Command Query Responsibility Segregation): Bu mimari yaklaşım, uygulamanın komut ve sorgu  işlemlerini ayrı ele almasını önerir.Bu nedenle, büyük ölçekli ve yüksek performanslı uygulamalarda, okuma ve yazma işlemlerinin ölçeklenebilirliğini ve optimize edilmesini sağlar.
  7. Event Sourcing: Bu mimari yaklaşım, uygulamanın durumunun olaylar aracılığıyla tutulduğu ve kaydedildiği bir yaklaşımdır. Böylece, uygulamanın herhangi bir noktadaki durumunu geri yüklemek mümkündür.

C++ İle Gelişmiş Tasarım Desenleri ve Mimari Yaklaşımlar:

C++ ile geliştirme yaparken  tasarım desenlerini ve mimari yaklaşımları benimsenmektedir. Projenin  başlangıç aşamasında  ilerleyen dönemlerde  sorunlara proaktif çözümler sunulmaktadır. Bu yaklaşımlar, uygulamanın esnekliğini, sürdürülebilirliğini artırarak, yazılımın yaşam döngüsü boyunca sağlam bir temel oluşturur.  Tasarım desenleri ve mimari yaklaşımlar, C++  dilinin sunduğu özelliklerle birleşerek, geliştiricilere, yazılım çözümleri oluşturmaktadır.

C++ Eğitimi İçin Tıklayınız.