Generic filters
Search in title

Agile Takımlarda Gelişmiş İletişim ve Feedback Stratejileri

Agile Takımlarda Gelişmiş İletişim ve Feedback Stratejileri

Agile Takımlarda Gelişmiş İletişim ve Feedback Stratejileri

Agile takımların başarısı, etkili iletişim ve geri bildirim stratejilerine bağlıdır.Bu sebeple, iletişim eksiklikleri ve zayıf geri bildirim mekanizmaları, projenin başarısız olmasına neden olabilmektedir. Peki, Agile takımlarda iletişim ve geri bildirim nasıl oluşturulur?

 1. Günlük Durum Toplantıları (Daily Stand-ups)
 • Düzenlilik: Agile takımların günlük olarak kısa süreli durum toplantıları yapması gerekmektedir. Böylece, takımın projedeki ilerlemesi hakkında sürekli bilgi sahibi olmasını sağlar. Bu toplantılar sırasında her takım üyesi, önceki gün neler yaptığını paylaşmaktadır. Bunun yanı sıra, bugün neler yapmayı planladığını ve karşılaştığı engelleri paylaşır.https://www.acmagile.com/blog/agile-nedir
 • Etkileşim: Bu toplantılar, takım üyeleri arasında etkileşimi artırmaktadır. Böylece herkesin projedeki genel durumu anlamasına yardımcı olur.
 • Hızlı Çözüm: Karşılaşılan engeller, toplantı sırasında hızla belirlenir.Böylelikle,çözüm yolları aranır. Projenin sürekli ilerlemesini sağlamaktadır.
 1. Retrospektif Toplantıları
 • Kendini İyileştirme: Retrospektif toplantıları, bir sprintin veya proje aşamasının sonunda gerçekleştirilmektedir. Böylece takımın sürekli olarak kendini geliştirmesine olanak tanımaktadır.
 • Olumlu ve Olumsuz Yönler: Bu toplantılar sırasında, takımın neleri doğru yaptığına, neleri yanlış yaptığına ve gelecekte neleri daha iyi yapabileceğine odaklanılmaktadır.
 • Aksiyon Planı: Retrospektif toplantıları sonunda, takımın gelecekteki çalışmalarını geliştirmek bununla birlikte, somut adımlar ve aksiyon planları belirlenmektedir.
 1. Açık İletişim Kanalları
 • Araçlar: Agile takımlar, etkili iletişim için çeşitli araçları benimsemelidir. Böylelikle, Slack, Microsoft Teams ve Trello gibi araçlar, takım üyeleri arasında hızlı ve etkili iletişimi teşvik eder.
 • Koçluk ve Mentorluk: Deneyimli takım üyeleri, yeni ve deneyimsiz üyelere mentorluk yaparak bilgi transferini teşvik edebilebilmektedir.
 • Kontinü Feedback: Açık iletişim kanalları, takım üyelerinin sürekli olarak geri bildirimde bulunması istenmektedir. Böylece,bu geri bildirimlere yanıt verilmesini kolaylaştırılmaktadır.
 1. Geri Bildirim Kültürünü Benimseme
 • Pozitif Geri Bildirim: Başarıları ve iyi performansı teşvik etmek için olumlu geri bildirimlerde bulunmaktadır.
 • Yapıcı Eleştiri: Hatalar, eksiklikler, yapıcı bir şekilde ele alınmalı takım üyeleri bu hatalardan öğrenmeye teşvik edilmektedir.
 • Sürekli İyileştirme: Geri bildirim kültürü, takımın sürekli olarak kendini geliştirmesine olanak tanır. Bu kültür, takımın projede karşılaştığı engelleri aşmasına ve projeyi başarıyla tamamlamasına yardımcı olur.

Agile eğitimlerimiz için tıklayabilirsiniz.