Generic filters
Search in title

Agile Portföy Yönetiminin İncelikleri: İleri Seviye Rehber

Agile Portföy Yönetiminin İncelikleri: İleri Seviye Rehber

Agile Portföy Yönetiminin İncelikleri: İleri Seviye Rehber

Agile portföy yönetimi, organizasyonların projelerini ve programlarını daha hızlı, esnek ve etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanır. Ancak bu yönetim yaklaşımını başarıyla uygulamak için bazı ince detayları bilmek gerekiyor. İşte Agile portföy yönetiminin incelikleri!

 1. Stratejik Hedeflerle Uyum
 • Önceliklendirme: Projelerin ve görevlerin stratejik hedeflere göre önceliklendirilmesi, kaynakların en etkili şekilde kullanılmasını sağlar.
 • Esneklik: Agile yaklaşımla, hedeflere ulaşmada kullanılan yöntemler esnek bir şekilde değiştirilebilir. Bu, organizasyonun hızla değişen piyasa koşullarına adapte olmasına yardımcı olur.
 • Değer Odağı: Tüm projelerin ve görevlerin, organizasyon  gerçek bir değer oluşturup oluşturmadığının sürekli olarak değerlendirilmesi esastır.
 1. Kaynak Yönetimi ve Optimizasyonu
 • Takım Dağılımı: Agile portföy yönetiminde, kaynaklar (takım üyeleri, araçlar, bütçe) en etkili projelere tahsis edilmelidir.
 • Beceri Tabanlı Atama: Takım üyelerinin becerilerine ve uzmanlık alanlarına göre doğru projelere atanmaları, böylece projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunmaktadır.
 • Kapasite Planlama: Mevcut ve potansiyel projeler için kaynak kapasitesinin doğru bir şekilde planlanması gerekmektedir. Böylece, süreçlerin kesintisiz bir şekilde ilerlemesini sağlar.
 1. Risk Yönetimi ve Değerlendirme
 • Proaktif Yaklaşım: Risklerin erken tespit edilmesi ve buna göre hareket edilmesi gerekmektedir. Böylece, projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olur.https://www.acmagile.com/blog/agile-nedir
 • Düzenli Gözden Geçirme: Portföydeki projelerin düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Bu sebeple, potansiyel risklerin erken bir aşamada tespit edilmesine olanak tanır.
 • Risk Mitigasyon Stratejileri: Riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak  önceden belirlenmiş stratejilere sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca, Agile portföy yönetiminin kritik bir bileşenlerindendir.
 1. Sürekli İyileştirme ve Adaptasyon
 • Geri Bildirim Döngüleri: Agile portföy yönetiminde, sürekli geri bildirim döngüleri esastır. Bu, süreçlerin ve projelerin sürekli olarak geliştirilmesine olanak tanır.
 • Öğrenme ve Uygulama: Yeni öğrenilen bilgilerin hızla uygulanmalıdır. Bununla birlikte, organizasyonun piyasada rekabetçi kalmasına yardımcı olur.
 • Adaptasyon Yeteneği: Değişen piyasa koşullarına, organizasyonun ihtiyaçlarına hızla adapte olma yeteneği olmalıdır. Agile portföy yönetiminin temel bir özelliğindedir.

Agile portföy yönetimi, organizasyonları daha esnek, hızlı  etkili hale getirir.  Böylece yönetim yaklaşımını başarıyla uygulamak için yukarıda belirtilen ince detaylara dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu rehber, Agile portföy yönetiminin inceliklerine dair derinlemesine bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.

 

 

Agile eğitimimiz için tıklayınız.